Als het gaat om hypotheken voor expats, dan hebben wij binnen de bankenwereld een zeer concurrerende propositie. Niet zonder reden. We willen met de Expats hypotheek in de top 3 van ‘expat’-aanbieders komen te staan.

Lees hieronder verder…

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

1. Waarom heeft NIBC Direct de Expats hypotheek ontwikkeld?

In Nederland wonen bijna 500.000 economisch-actieve internationale werknemers. Door de economische groei en de krapte op de arbeidsmarkt in Nederland verwachten we een aanzienlijke stijging van het aantal expats. Alleen al voor IT-functies in en om Eindhoven verwachten we in de komende 3 jaar zo’n 150.000 expats.

2. Hoe heeft NIBC Direct ingespeeld op de behoeftes van expats?

Omdat het ontbreekt aan kennis over de hypotheekmarkt bij deze doelgroep bieden we vooral duidelijkheid. Over hoeveel ze kunnen lenen, onder welke condities en wat de maandelijkse lasten zijn. Op slechts een aantal punten wijken we af van de reguliere acceptatienormen. Ook zijn de voorwaarden in het Engels vertaald en te downloaden op de website.

3. Wat maakt de Expats hypotheek bijzonder t.o.v. een normale hypotheek?

Veel aanbieders hanteren een minimale termijn van 3 jaar wonen en werken in Nederland en verstrekken slechts 85% - 90% van de marktwaarde. Onze Expats hypotheek sluit zoveel mogelijk aan bij de NIBC Direct en NIBC Direct Extra hypotheek. Met dezelfde voorwaarden en rentepercentages. Ook is de Expats hypotheek alleen via onze samenwerkende financieel adviseurs verkrijgbaar.

Voordelen van de Expats hypotheek:

1. Geen verplichte bankrekening en/of verzekering

2. Alle rentevaste periodes toepasbaar (meest gekozen 10 jaar vast)

3. Automatische renteaanpassing bij lagere risicoklasse door aflossing

4. Boetevrij aflossen uit eigen middelen bij de NIBC Direct Extra hypotheek

5. Een verhuisregeling van 6 maanden bij de NIBC Direct en 9 maanden bij de NIBC Direct Extra Hypotheek

Gestelde eisen voor een Expats hypotheek:

1. Een beperkte gewenningsperiode; de expat moet minimaal 6 maanden in Nederland wonen en werken.

2. Er moet een vast dienstverband zijn (of tijdelijk met intentieverklaring).

4. Waarin heeft NIBC Direct haar grenzen verlegd?

We verstrekken 100% marktwaarde als de aanvrager afkomstig is van binnen de EER. En 95% marktwaarde zonder NHG (met NHG zelfs 100% marktwaarde) als de aanvrager afkomstig is van buiten de EER. En wordt de expat i.o.v. de werkgever tijdelijk naar het buitenland uitgezonden, dan kan NIBC Direct om toestemming gevraagd worden voor tijdelijke verhuur van de woning. Daarbij kan er ook gebruik worden gemaakt van de 30%-regeling.

In het kort.

Een werkgever mag de extraterritoriale kosten van een expat vergoeden door 30% van het brutoloon, inclusief vergoeding, belastingvrij te verstrekken. Het netto-inkomen wordt hierdoor hoger, omdat over 30% van het brutoloon (incl. vergoeding) geen loonbelasting wordt ingehouden. Bij NIBC Direct kunnen we dus tijdelijk met dit hogere inkomen rekenen. Het surplus aan leensom zal binnen de looptijd van de 30% regeling weer afgelost moet worden.

5. Feiten en cijfers

Sinds de introductie van onze expatpropositie stromen de aanvragen binnen. We hebben de eerste 100 aanvragen vergeleken. Dit zijn de feiten: