Vanaf nu hebben we bij een hypotheekaanvraag tot twaalf documenten minder nodig

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Minder stukken aanleveren: sneller én gemakkelijker

Hypotheekstukken van de klant spelen een belangrijke rol bij een hypotheekaanvraag. Die stukken geven ons een beeld van de klant en zijn financiële situatie voordat wij een hypotheek verstrekken.


Maar, zijn die documenten de enige manier waarop we dit beeld kunnen vormen en gaan we hierin soms niet wat te ver? Die vragen hebben we ons zelf gesteld na onderzoek over ons stukkenbeleid onder intermediairs. Het resultaat is dat we ons beleid flink hebben versoepeld. Vanaf nu vragen we tot 12 documenten minder op bij een hypotheekaanvraag! Het proces wordt daardoor voorspelbaarder en sneller. En ook voor de klant wordt het gemakkelijker.

De belangrijkste veranderingen op een rij:

1. Bankafschrift met salarisbijschrijving

Een bankafschrift waaruit blijkt dat het netto inkomen is overgemaakt op de rekening van de aanvrager(s) is alleen nog nodig als er sprake is van een recent dienstverband van zes maanden of korter.

2. Taxatierapport bij nieuwbouw

Is er sprake van projectmatige nieuwbouw, dan is geen taxatie vereist. In geval van nieuwbouw binnen een project, waarbij de klant een kavel koopt en zelf een aannemer aanstelt, is een taxatierapport alleen noodzakelijk als de koop-/aanneemsom hoger is dan € 750.000.

3. Omgevingsvergunning bij nieuwbouw

Deze is niet meer nodig wanneer er sprake is van projectmatige nieuwbouw.

4. Legitimatiebewijs

Het is niet meer nodig het legitimatiebewijs van de aanvrager(s) te voorzien van een ondertekening en kantoorstempel.

5. Pensioen

Een recente pdf afkomstig van www.mijnpensioenoverzicht.nl of een recent uitkeringsbesluit van het pensioenfonds van aanvrager(s) is voldoende. Een bankafschrift, jaaropgave en maandspecificatie zijn niet meer nodig.

6. AOW

Een uitkeringsbesluit van de SVB is voldoende. Een bankafschrift en maandoverzicht zijn niet meer nodig.

7. Consumptief krediet

We hebben alleen een aflos- en ophefbewijs nodig van het consumptief krediet wat voor passeren uit eigen middelen moet worden afgelost. Een schuldrestopgave hoeft niet meer te worden aangeleverd.

8. Huwelijkse voorwaarden

Deze hoeven alleen te worden aangeleverd indien slechts één van de aanvragers schuldenaar wordt van de lening.

9. Aantonen eigen middelen

Bij een financiering < 100% marktwaarde dienen de eigen middelen alleen aangetoond te worden wanneer het totaal aan eigen middelen € 10.000 of meer is.

10. Eigendomsakte

De eigendomsakte hoeft bij een oversluiting niet meer te worden aangeleverd.